Normaal gesproken denkt een mens niet na over hoe hij beweegt. Of over hoe hij omgaat met functiebeperkingen. Dat is goed. Maar soms is die gewoonte heel belastend. Dan ontstaan er klachten. In het hele bewegingsapparaat kan dat naar voren komen. Men is er zich echter niet van bewust dat de klachten in stand gehouden worden, door elke dag de alledaagse bewegingen ‘fout’ uit te voeren.

Bij de oefentherapeut wordt u zich bewust van hoe u beweegt. Hoe de overbelasting ontstaat. En u leert een gezonde techniek van bewegen aan. Dit kunt u meteen thuis en op het werk toepassen. Bij een gezonde bewegingstechniek hoort een goede houding.

Het oefenen gebeurt tussen spiegels, met veel herhaling van oefeningen, veel uitleg door de therapeut. Daarmee wordt u ‘beweeg-wijs’. Daar heeft u uw hele leven wat aan. Een uitstekende investering! Met een gezonde bewegingstechniek en een goede lichaamshouding is de kans op overbelastingsklachten gering.

Onze geschiedenis 

Cesar en Mensendieck zijn sterk met elkaar verwant: sinds ontwikkeling methode begin 19e eeuw tot nu!

De oefentherapieën Cesar en Mensendieck hebben hun eigen ontstaansgeschiedenis, die echter in oorsprong zeer verweven is. Zoals uit de naamgeving al blijkt  zijn het twee personen geweest die de grondlegger waren van een bepaalde  filosofie en denkwijze, van waaruit een methodiek is ontstaan. De methode  Mensendieck is ontwikkeld door mevrouw Bess Mensendieck (1864-1957) aan het eind van de 19e eeuw. Zij ontwikkelde een houdings- en bewegingsleer welke gekenmerkt werd door bewust en totaal bewegen. Zij startte in 1921 de  Mensendieck-opleiding te Amsterdam.

Mevrouw Marie Cesar (1894-1975) was aanvankelijk  Mensendieck-lerares en doceerde op de Mensendieck-opleiding. Gaandeweg ontwikkelde zij een eigen filosofie en bewegingsleer waarbij het ritmische element van de beweging een meer dominante plaats inneemt.  In 1937 startte Mevrouw Cesar een eigen opleiding te Utrecht.

Tijdens de oorlog werd door de bezetter erkenning van beroep en opleiding aangeboden, naast de heilgymnastiek, maar Mevrouw Cesar en Mevrouw Mensendieck weigerden dit. Erkenning van de beide beroepen zou uiteindelijk nog tot 1972 duren. Waarna de beide oefentherapieën ook werden opgenomen in het Ziekenfondspakket.

In juli 2004 fuseerden beide beroepsverenigingen tot uiteindelijk het huidige VvOCM: Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck.

In deze tijd met alle veranderingen in de gezondheidszorg bleek een gezamenlijke belangenbehartiging van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck wenselijk en
noodzakelijk. Op deze manier is de cirkel bijna weer rond, behalve dat de opleidingen gescheiden blijven en de beide methodes ook naast elkaar blijven bestaan. Echter door scholing en wetenschappelijk onderzoek evolueren de beide methodes steeds verder, ook in elkaars richting.

De VvOCM telt in totaal ruim 2000 oefentherapeuten in Nederland. De beroepsvereniging draagt zorg voor een eigen kwaliteitsbeleid, en de leden van de beroepsvereniging dienen ingeschreven te zijn in het Kwaliteitsregister Paramedici.