Oefentherapie gegeven door een oefentherapeut is een paramedische behandelmethode waarbij de oefentherapeut werkt vanuit de inzichten van Bess Mensendieck of Marie Cesar. Er wordt vooral gelet op houding en/of bewegingen en het verbeteren van deze door middel van oefeningen. Het beroep oefentherapeut is opgenomen in de Wet BIG onder artikel 34.Momenteel is de opleiding Mensendiecktherapie verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam en is de opleiding  Cesartherapie verbonden aan de Hogeschool Utrecht.

Cesar of Mensendieck?
Ondanks duidelijke verschillen in het verleden bestaan er tegenwoordig maar weinig kenmerkende verschillen tussen een oefentherapeut Cesar en een oefentherapeut Mensendieck. Als beroepsvereniging spreken wij dan ook liever van “de oefentherapeut” in plaats van een Cesar of Mensendieck oefentherapeut. Belangrijk om te weten is dat oefentherapie gegeven door een oefentherapeut haar grondslag zal hebben in oefentherapie Cesar of Mensendieck. Deze verschilt dan ook wezenlijk van oefentherapie zoals deze door, bijvoorbeeld, een fysiotherapeut gegeven zal worden.

Wat doet de oefentherapeut?
De oefentherapeut richt zich op het verbeteren van houdings- en bewegingsgewoonten die voor klachten zorgen. Vaak zijn dit alledaagse verrichtingen zoals, bukken, tillen, zitten en lopen. Er is echter geen houding of manier van bewegen die voor iedereen geldt. De behandeling van een oefentherapeut is daarom ook altijd maatwerk en toegespitst op de specifieke klacht(en) van een individuele cliënt. De oefentherapeut gaat samen met de patiënt aan de slag en door middel van het regelmatig doen van oefeningen worden houdingen en bewegingen verbeterd. Dit kunnen oefeningen zijn die u thuis doet maar ook klachtverlichtende oefeningen voor op uw werk. Een oefentherapeut kijkt, naast houding en beweging, ook naar eventuele spanning in het lichaam. Te veel spanning in het lichaam kan tot allerlei klachten leiden en goed ontspannen is niet eenvoudig. Een gezonde manier van ademhalen is hierbij onmisbaar en biedt verlichting bij ademhalings- of spanningsklachten die vaak een goede houding of juist bewegen verstoren.