AVG proof

Onder het kopje praktijk- informatie staat ons privacyreglement. Daarin kunt u lezen hoe wij de AVG regels naleven.